2015-09-01

Lekarze urzędowo wyznaczeni do badania zwierząt rzeźnych i mięsa

Lekarze urzędowo wyznaczeni do badania zwierząt rzeźnych i mięsa, z wyłączeniem mięsa dzików:

L.p.

Lekarz wyznaczony

Adres lecznicy

Obwód

1.

lek. wet. Józef Grygorcewicz 

                                

Lecz. Wet.

ul. Tczewska 25

83-200 Starogard Gd.

tel. 58 56-230-78

gm. Starogard Gdański/Bobowo

2.

lek. wet. Andrzej Migoń

 

 

Lecz. Wet.

ul. Tczewska 25

83-200 Starogard Gd.

tel. 58 56-230-78

3.

lek. wet. Wiesław Synak

 

 

Lecz. Wet.

ul. Tczewska 25

83-200 Starogard Gd.

tel. 58 56-230-78

4.

 

 

5.

 

 

6.

lek. wet. Jarosław Mikołajewski

                             

Gab. Wet.

ul. Gdańska 5,   83-250 Skarszewy

tel. 604-444-986

gm. Skarszewy/ Zblewo

7.

lek. wet. Jerzy Siemaszko

 

 

Gab. Wet.

Kopytkowo1/4 83-230 Smętowo Gr.

tel. 58 561 95 95

gm. Osieczna/Osiek/ Smętowo Graniczne

8.

lek. wet. Przemysław Trela 

                          

Gab. Wet.

ul. Ks. Szynwelskiego 6A 83-230 Smętowo Gr.

tel. 58 561 91 28

9.

lek. wet. Tadeusz Zieliński

 

 

Gab. Wet.

ul. Zielona 1,

83-220 Skórcz

tel. 58 582 46 28

gm. Skórcz/ Osiek

10.

lek. wet. Krzysztof Trawicki

                          

Gab. Wet.

Os. Młodych 3,

Bytonia 83-210 Zblewo

tel. 58 588 44 39, 660-477-009

gm. Zblewo

UWAGA

 

Badanie mięsa dzików metodą wytrawiania:

Pracownia Badania Mięsa Na Obecność Włośni

w Starogardzie Gdańskim, ul. Tczewska 25.

 

Przyjmowanie prób i wydawanie wyników

poniedziałek, środa, piątek 14.30 – 17.00,

poza w/w godzinami kontakt tel. 662 005 156

 

Ponadto, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30

próbki można dostarczać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Starogardzie Gdańskim, ul. Tczewska 25.

Koszt badania:

- świnia - 11,00 zł
- dzik - 20,00 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz.U. 2013 poz. 388 - tekst jedn.)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się